Välj en sida

MarielundLSS

Välkomna till oss på Marielund LSS, ett LSS 9§8 boende med fokus på styrkor intressen och delaktighet i åldrarna 14-19 år.

Arbetssätt

En bostad blir ett hem

I vårt boende växer varje barn/ungdomen och får möjlighet till utveckling i en lugn, trygg och förstående atmosfär. 

LSS

Vi utgår från varje individ och vi tydliggör de styrkor, intressen och drömmar  som finns, vi lyfter fram det unika. Vår kartläggning av varje barn/ungdoms behov är grunden för pedagogiken som genomsyrar hela verksamheten. Grunden och drivkraften i vårt arbete är att varje ungdom ska få göra sin röst hörd och få möjlighet att påverka sin egen situation i vardagen. För oss är samarbete nyckel till framgång och där ingår självklart även familjen.

Tydliggörande pedagogik

Alla medarbetare har ett lågaffektivt förhållningssätt, vi använder oss av tydliggörande pedagogik TEACCH, har en personlig pedagogisk design (PPD)  som är individuellt skräddarsydd utifrån varje ungdom. 

Kvalitet

Vi bedriver vår verksamhet med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg.

Syftet med vår verksamhet är att vi, utifrån varje uppdrag, på bästa sätt ska tillgodose den enskildes behov inom det ramverk som utgörs av lagar, föreskrifter och förordningar. För detta har vi ett kvalitetsledningssystem vilket är upprättat i enlighet med SOSFS 2011:9. Vi bedriver därför ett kontinuerligt arbete för att systematiskt kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Systemet innehåller policyer och rutiner som styr vårt och vårt arbetet för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Det åstadkommer vi genom att beskriva mål, processer, delprocesser, policyer och rutiner som styr hur arbetet i verksamheten ska bedrivas för att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Vi utövar kontinuerligt egenkontroll för att säkerställa att vårt kvalitetsarbete fungerar. Vi upprättar en årlig kvalitetsberättelse för att sammanfatta resultatet av vårt arbete.

MarielundLSS

Kontakta oss gärna för att bolla frågor eller behov. Vi finns tillgängliga för rätt vägvisning och stöd.

Målgruppen hos oss är åldrarna 14-19 år.

Vi har fyra platser där vi tar emot pojkar och flickor i åldrarna 14-19 år med möjlighet att bo kvar till dess skolgången på gymnasienivå avslutats. De som bor hos oss omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS, dvs barn och unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.

Boendet

Boendet är belägen i Flygsfors i Nybro kommun, med en stor trädgård som har fruktträd, gräsmatta, blommor och stor uteplats. I närheten finns grönområden och skog med möjlighet till både lek och strövområden. Det är 1 kilometer till badplats och en stor idrottsplats på baksidan av huset. Närmsta affär, restaurang och övernattningsmöjligheter ligger i Orrefors som ligger 3 kilometer bort.

Bruksvägen 10
382 71 Orrefors

Medarbetarna består bl. a av socionom, socialpedagog, undersköterska med psykiatriinriktning som har mångårig erfarenhet. Vi har också sjuksköterska kopplad till verksamheten och upparbetat samarbete med bl.a region och skola.

–  Bane Berbatovci, Platsansvarig

Kontakta oss

13 + 15 =

En första kontakt

Vi vill att du kontaktar oss så vi får chansen att berätta om vår verksamhet och svara på de frågor som de har både vad gäller verksamheten och vad vi kan göra för dig eller ditt barn.

Kontaktuppgifter

Bane Berbatovci

0765-609344